Scroll Top

Blog | Yazılar

İhracatta Altın Dönem - Ekonomi Dünya Dergisi Söyleşisi

Covid sonrası yeni dönemde dünyanın daha global bir pazar haline gelmesiyle küçük büyük demeden tüm özel sektörler hem tedarik hem de satış kanallarını sınırlarının çok ötesine genişlettiler. Bu genişlemeden ambalaj sektörü de nasibini aldı ve ülkemiz 2021 yılını 6,5 milyar dolarlık bir ambalaj
ihracatıyla kapattı. Bu rakamların daha da artmakta olduğunu görüyoruz keza global ekonomik krizler sektörü yavaşlatmak yerine daha da hızlandırdı çünkü alternatif tedarikçi arayışı arttı. Güloğlu Plastik olarak bu konjonktürel durumu
doğru kanalize etmek için hem tedarik hem de satış kanallarımızı genişlettik ve
daha “bulunur” hale geldik. Ürün ve hizmete ulaşmanın çok kolaylaştığı günümüzde doğru alıcının doğru satıcıyla güvenli bir kanalda buluşması da büyük önem kazandı.

“Sektör olarak ihracatta altın bir dönemdeyiz. Krizleri fırsata çeviren ülkeler her zaman ayakta kalabilmişlerdir. Bu bağlamda yükselen bir ivmeyle artan ihracat kapasitemizi arttırmak, ülkeye hem ekonomik hem de teknik anlamda katkı sağlamak zorundayız.”

Bu bağlamda da gerek Ticaret Bakanlığı’nın teşvik ve desteklerinden gerekse oda ve birliklerin global projelerinden faydalanıyoruz. Böylece sadece ürün değil, hizmet süreçlerimizi de geliştiriyoruz. İhracat süreçleri hem şirket hem de ülke olarak sizi geliştiren süreçler. Karşılıklı know-how alışverişi bile mikro ölçekte işletmenizi makro ölçekte ülke teknik yapabilirliğini geliştiriyor. O nedenle ihracatı sadece dış ülkelere ürün ve hizmet satmak olarak görmüyoruz.
Gelişim için bir fırsat olarak da görüyoruz. Bu bağlamda yine Güloğlu Plastik olarak hem ürün hem de hizmet kalitesini arttırmak adına Ar-Ge çalışmaları
yapıyoruz. Bunun yanı sıra sürdürülebilir bir ekonomi ve çevre için de geri dönüşüm uygulamalarını teşvik ediyoruz. Kullandığımız hammaddeler ülkemize giren ekonomik değerler ve bu değerlerin katma değer yaratması için tekrardan üretim ve kullanıma sokmak hem üretici firmaların tedarik maliyetlerini düşürüyor hem de ülke için sürdürülebilir bir ekonomik model yaratıyor. O
nedenle geri dönüşüm faaliyetlerimizle de bu sürdürülebilir gelişimi destekliyoruz. Özetle sektör olarak ihracatta altın bir dönemdeyiz.
Krizleri fırsata çeviren ülkeler her zaman ayakta kalabilmişlerdir. Bu bağlamda
yükselen bir ivmeyle artan ihracat kapasitemizi arttırmak, ülkeye hem ekonomik
hem de teknik anlamda katkı sağlamak zorundayız.

gülçin güloğlu

Gülçin Güloğlu

Sosyal Girişimci

Hakkımda

Yeni yazı yayınlandığında bildirim almak için emailinizi yazın:

Son Yazılar

bir yorum bırakın